Uitzetting

14 April 2017:

Geheel onverwachts ontving Stichting Dracula een aangetekende brief (zonder datum) van Gemeente Eijsden-Margraten waarin ze Stichting Dracula sommeren het gebouw aan de Hoenderstraat per 15 april 2018 te verlaten. Dezelfde brief wordt enkele dagen later nogmaals verstuurd, maar nu geantidateerd…

20170414 Gemeente EM uitzetting (aangetekend) (web)

 

27 April 2017;

Stichting Dracula wil zich netjes houden aan de 14 dagen eis van gemeente Eijsden-Margraten, helaas bestaat het bestuur van Stichting Dracula uit vrijwilligers en kunnen de vrijwilligers niet 1-2-3 tijd vinden om deze onverwachte stelling van Gemeente Eijsden-Margraten te bespreken.

20170427 Reactie gemeente (web)

 

2 Juni 2017:

De reactie van Stichting Dracula op de eenzijdige uitzetting door Gemeente Eijsden-Margraten:

20170602 Gemeente Reactie Uitzetting (College) (web)

 

22 Juni 2017:

Stichting Dracula heeft de brief van 2 juni 2017 ook naar de gemeenteraad verstuurd. Enkele raadsleden hebben het bestuur Stichting Dracula hierop geattendeerd, omdat de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld is geworden vanuit het College van Burgemeester en Wethouders van deze eenzijdige uitzetting. Vermoedelijk krijgt Stichting Dracula daarom binnen 3 weken een reactie.

20170622 EM Reactie op brief (web)

 

2 Juli 2017:

De reactie van Stichting Dracula op de brief van Gemeente Eijsden-Margraten d.d. 22 juni 2017.

20170702 Gemeente 2e Reactie Uitzetting (web)

 

7 September 2017:

Gemeente Eijsden-Margraten maakt geen haast met beantwoording van de brieven van Stichting Dracula, dit is de zogenoemde “vertragingstactiek” waar meerdere mensen ons voor gewaarschuwd hebben. Tevens blijft Gemeente Eijsden-Margraten volharden in de eenzijdige informatievoorziening en dito eenzijdige uitzetting.

20170907 Antwoordschrijven college aan Dracula (web)

 

22 September 2017:

Ondanks dat het bestuur van Stichting Dracula uit vrijwilligers bestaat hoeft een antwoord op de eenzijdige informatieverstrekking niet lang te duren.

Stichting Dracula vraagt ook voor de eerste keer om een gesprek met de Burgervader van Gemeente Eijsden-Margraten.

20170922 EM reactie op brief 7 september (web)

 

31 Oktober 2017:

Naar nu blijkt heeft Gemeente Eijsden-Margraten op aanraden van Boels Zanders Advocaten deze eenzijdige beslissing genomen van uitzetting. Het advocatenkantoor is al vanaf dag één bij deze correspondentie betrokken, maar maken zich op 31 oktober 2017 uiteindelijk pas bekend.

Boels Zanders Advocaten geeft een samenvatting van de reeds eerder gestuurde brieven en zet Stichting Dracula het mes op de keel. In deze brief wordt heel duidelijk dat Stichting Dracula maar een mindere stichting is!

20171101 Boels Zanders (web)

 

Op 8 november 2017 (een week later!) verschijnt er een artikel van de PvdA in het lokale blaadje “De Etalage” waarin de PvdA vrijwilligers een hart onder de riem wil steken, deze tekst is duidelijk van een andere strekking dan de tekst in de brief van Boels Zanders Advocaten.

 

7 november 2017:

Ondanks dat Gemeente Eijsden-Margraten nog steeds een vertragingstactiek toepast, is Stichting Dracula geschrokken door de inzet van Boels Zanders Advocaten, nogmaals Stichting Dracula bestaat uit vrijwilligers. Noodgedwongen is het bestuur van Stichting Dracula op zoek gegaan naar een advocaat, deze heeft het klaargespeeld om binnen 7 dagen (!) een reactie met de gevoelens van Stichting Dracula te verwoorden.

20171107 FA reactie op 31102017 (web)

 

30 november 2017:

Stichting Dracula heeft wederom initiatief getoond om tot een overleg te komen met de Burgervader, aangezien steeds meer duidelijk wordt dat de brieven en correspondentie gedelegeerd worden vanuit de verantwoordelijk portefeuille wethouder. Dit overleg is het bestuur van Stichting Dracula gedeeltelijk gelukt (zie hiervoor dossier “afspraak maken met Burgervader”). In dit overleg waren aanwezig vanuit Gemeente Eijsden-Margraten: de verantwoordelijk portefeuille wethouder, ambtenaar accommodatiebeleid en de burgervader van Gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente werd bijgestaan door de advocate van Boels Zanders Advocaten, deze advocate werd weer bijgestaan door een Partner van Boels Zanders Advocaten. In dit gesprek mochten de vrijwilligers van Stichting Dracula in 2 hele minuten het verhaal van Stichting Dracula doen. De verantwoordelijke portefeuille wethouder en ambtenaar accommodatiebeleid werden geprezen voor hun inzet door de Burgervader. Het verhaal van de Stichting werd, geheel logisch, natuurlijk niet correct aangehoord in de veel te korte gesprekstijd.

In dit gesprek heeft Stichting Dracula onder andere de oplevering (lees volledige ontruiming, conform eis van Gemeente Eijsden-Margraten) besproken. Hiervoor zou binnen 10 werkdagen een afspraak gepland worden met een ambtenaar (Adviseur Gemeentelijke Gebouwen).

20171130 Mail aan advocaat inzake vooropname (web)

 

11 Januari 2018:

Op 14 december 2017 heeft de vooropname plaatsgevonden, deze verliep anders dan de Gemeente Eijsden-Margraten gehoopt had. Helaas (vertragingstactiek?) reageert Gemeente Eijsden-Margraten via Boels Zanders Advocaten pas weer op 11 januari 2018.

20180111 BZ vooropname (web)

 

18 Januari 2018:

De reactie van Stichting Dracula verwoord door de advocaat van Stichting Dracula op de e-mail van 11 januari 2018.

20180118 FA vooropname antwoord BZ (web)

 

24 Januari 2018:

De reactie van de advocate van Boels Zanders Advocaten van Gemeente Eijsden-Margraten op de e-mail van de advocaat van Stichting Dracula van 18 januari 2018.

20180124 BZ vooropname reactie (web)

 

30 Januari 2018:

De advocaat van Stichting Dracula was bezig met het schrijven van een reactie op deze vooropname, e-mail van 24 janauri 2018, die ineens een ander doel bleek te hebben dan besproken.

Op 28 januari 2018 was de laatste repetitieavond van het Mergelland Mannenkoor, daarom (blijkt nu) had de ambtenaar accommodatiebeleid van Gemeente Eijsden-Margraten aan het bestuurslid zonder functie en een lid van het koor én tevens de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA (opvolger van de verantwoordelijk portefeuille wethouder) gevraagd om foto’s te maken van de inhoud van het pand. Hierop trokken de leden van het Mergelland Mannenkoor de conclusie dat er kasten en radiators verdwenen waren. Noot: de 2 archiefkasten in kwestie waren verplaatst naar de vergaderruimte en de desbetreffende ene radiator was al 2 jaar geleden verwijderd wegens defect.

Hierop ontstond er grote onrust in het Huis van de Burger (Gemeentehuis van Gemeente Eijsden-Margraten); volgens de overhaast getrokken conclusies “van omwonenden” was Stichting Dracula bezig met “de volledige ontmanteling van het gebouw”, en werd er met spoed, zonder de feiten te controleren, een brief opgesteld vanuit de gemeente dat Stichting Dracula met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden diende te staken. Deze brief werd Stichting Dracula (zelfs twee maal) aangereikt door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder was gestuurd naar het gebouw aan de Hoenderstraat én naar het privé adres van de voorzitter van Stichting Dracula.

20180130 BZ Deurwaardersexplooit voorzitter (web)

 

31 Januari 2018:

Op 30 januari 2018 rond 19:00 uur heeft Stichting Dracula 2 brieven ontvangen van een gerechtsdeurwaarder waarin de eis stond vermeld dat Stichting Dracula voor 31 januari 12:00 uur diende te reageren. Stichting Dracula diende dus via haar advocaat een reactie binnen 18 uur te versturen! Gelukkig heeft Stichting Dracula nooit zoveel tijd nodig als dat Gemeente Eijsden-Margraten normaal nodig heeft om te reageren.

Na navraag door Stichting Dracula bij de omwonenden blijkt dat géén omwonenden hiervan melding gemaakt hebben. Er bleek zelfs géén enkel Stichting Dracula bestuurslid op deze beide dagen (29 en 30 Januari 2018) in het pand aanwezig te zijn geweest. Ambtenaar Accommodatiebeleid heeft in een telefonisch gesprek met de advocaat van Stichting Dracula toegegeven dat alles op vermoedens beruste. De nieuwe fractievoorzitter van de PvdA heeft toegegeven dat hij foto’s gemaakt heeft in opdracht van ambtenaar accommodatiebeleid.  Het bestuurslid zonder functie van het Mergelland Mannenkoor ontkent, ondanks dat zelfs bestuurders en leden van het Mergelland Mannenkoor toegegeven hebben dat het bestuurslid zonder functie en  een lid van het koor én tevens de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA foto’s gemaakt hebben en dit tevens teruggekoppeld hebben aan de verantwoordelijk portefeuille wethouder.

20180131 FA antwoord op deurwaardersexplooit (web)

 

6 Februari 2018:

Gemeente Eijsden-Margraten vindt dat ze op basis van vermoedens deze maatregelen mag én kan treffen, daarom is van excuses géén sprake. De advocate van Boels Zanders Advocaten (nadat ze door de advocaat van Stichting Dracula en de partner van Boels Zanders Advocaten terecht is gewezen) betreurt het voorval.

20180206 BZ FA Reactie op deurwaarder (web)

 

11 Februari 2018:

De advocate van Boels Zanders Advocaten is inmiddels op haar vingers getikt door de partner van Boels Zanders Advocaten, dit zal de communicatie verder bemoeilijken. Stichting Dracula wenst nog steeds excuses over de handelswijze van Gemeente Eijsden-Margraten aangaande de gerechtsdeurwaarder.

Vanaf nu gaat het alleen nog over de eis van Gemeente Eijsden-Margraten om casco op te leveren.

20180211 FA BZ Overname goederen (web)

 

15 Februari 2018:

Aan de gestelde datum van reactie wordt geen gehoor gegeven. Stichting Dracula dient te wachten tot 9 maart 2018 (vertragingstactiek?).

20180215 BZ Reactie op brief 11022018 (web)

 

25 Februari 2018:

Gemeente Eijsden-Margraten krabbelt ineens terug over haar eerder gestelde eis van volledig ontruimen (casco opleveren).

20180225 FA Reactie op mail 15022018 BZ (web)

 

1 Maart 2018:

Gemeente Eijsden-Margraten laat eindelijk haar ware aard zien, Gemeente Eijsden-Margraten wil de inhoud van het gebouw voor nop krijgen, ondanks dat hun eerste eis was dat Dracula het gebouw volledig ontruimd diende op te leveren.

20180301 BZ reactie op mail 2502018 FA (web)

 

16 Maart 2018:

De reactie van Stichting Dracula dat Gemeente Eijsden-Margraten denkt alles voor nop te kunnen krijgen.

20180316 Reactie op mail 01032016 BZA (web)

 

21 Maart 2018:

Het blijkt nog altijd, dat Gemeente Eijsden-Margraten en/of de advocate van Boels Zanders Advocaten, niet weten waar ze over schrijven.

20180321 reactie op mail 16032018 FA (web)

 

3 April 2018:

De datum van overdracht tussen beide partijen is eindelijk een feit.

20180403 FA reactie op mail 21032018 BZ (web)

 

12 April 2018:

Het bestuur nodigt de verantwoordelijk portefeuille wethouder uit om bij de overdracht van het gebouw te zijn.

20180412 Uitnodiging wethouder (web)

 

17 april 2018:

Om 10:00 uur is de overdracht, vanuit Gemeente Eijsden-Margraten is aanwezig ambtenaar Adviseur Gemeentelijke Gebouwen, de juriste vastgoed van Gemeente Eijsden-Margraten en de Partner van Boels-Zanders Advocaten.

De verantwoordelijk portefeuille wethouder schittert door afwezigheid, zonder enige afmelding.

De opleverlijst wordt netjes afgetekend door alle partijen als zijnde “correct en volgens afspraak opgeleverd”.

Na 8 minuten met alle aanwezigen door het gebouw gelopen te hebben, verlaat Jongeren-Sociëteit Dracula na 50 jaar, met opgeheven hoofd, door de achterdeur het pand aan de Hoenderstraat 2b.

Om 15:25 uur wordt er door de gemeentelijk ambtenaar beleidsmedewerker accommodaties een e-mail verstuurd aan de “nieuwe” huurders dat het gebouw netjes is opgeleverd. De “nieuwe” huurders zullen vermoedelijk vanaf 1 mei 2018 gebruik kunnen maken van het gebouw aan de Hoenderstraat.

201804 Mail den Dunnen inzake oplevering (web)