The “Joke” Files

Het bestuur van Stichting Dracula wilde in de aanloop naar 2018 i.v.m. haar 50 jarig jubileum, in dat bewuste jaar, een jubileumboek uitgeven, echter in 2017 veranderde dit ineens door de uitzetting van Gemeente Eijsden-Margraten. Daardoor kreeg het jubileumboek een andere wending, het bestuur wilde graag openbaar maken hoe deze uitzetting tot stand is gekomen en hoe een (voormalige) verantwoordelijke portefeuille wethouder een dubbelrol gespeeld heeft. Met de uitzetting wordt bedoeld hoe Stichting Dracula na 50 jaar het pand aan de Hoenderstraat moest verlaten.

Iedereen had en heeft een mening over Stichting Dracula, deze mening werd voornamelijk gebaseerd over wat  men hoorde van anderen, maar bijna niemand wist en weet het werkelijke verhaal. Stichting Dracula zweeg 13 jaar, maar de waarheid moet nu boven tafel komen.

In februari 2019 is het zover, het boek The  “Joke” Files ligt bij de drukker. In maart 2019 kan eindelijk iedereen het lezen.

The  “Joke” Files heeft reeds veel media aandacht gekregen door voormalig verantwoordelijk portefeuille wethouder, die dacht zelfs dat er nooit een boek zou verschijnen. De voormalige verantwoordelijke portefeuille wethouder blijft zich ondertussen meermaals verschuilen achter de zinsnede “de uitzetting was een collegebesluit”. Stichting Dracula is ervan overtuigd, dat wanneer een college (bewust?) foutief wordt geïnformeerd, dat een betreffend collegebesluit (om in de woorden van de voormalig verantwoordelijk portefeuille wethouder te spreken) dat volgt uit deze foutieve informatie ook niet terecht is.

Hoe en op welke wijze Stichting Dracula onterecht uitgezet is, juist dát wenst Stichting Dracula duidelijk te maken in dit The  “Joke” Files.

Onderstaand 2 hoofdstukken uit:  The  “Joke” Files

The Joke Files 20190215 (website 40 en 41)

 

Wilt u The  “Joke” Files ontvangen? U kunt het boekwerk bestellen op onze bestelpagina.

 

Waarom bestellen en niet gratis (denkt u misschien?)

Uiteindelijk is het tenslotte het verhaal welke Stichting Dracula zélf kenbaar wil maken….. welnu:

Stichting Dracula is een Stichting zonder winstoogmerk. The “Joke” Files is een professioneel gedrukt boekwerk, bijna 200 pagina’s, daarom biedt Stichting Dracula het boekwerk te koop aan voor € 11,95, ruim onder de kostprijs van € 22,95.

 

Veel leesplezier.

Hier kunt u het boek The  “Joke” Files bestellen