Sollicitatie Wethoudersfunctie

 

Geachte Gemeente,
Geachte personeelsafdeling ,

Middels dit schrijven doe ik uw mijn persoonlijke sollicitatie toekomen voor de mogelijk vacante functie van wethouder. Ik ben 50 jaar, zet mij al meer dan 25 jaar kosteloos in voor de gemeenschap en draag de gemeente een warm hart toe.

Ik heb ruime ervaring in kontendraaien, liegen, bedriegen en verdraaien van de waarheid. Als je mij een waar verhaal verteld, kan ik dat zonder blikken of blozen makkelijk ombuigen tot een andere waarheid. Daarnaast kan ik goed omgaan met vrijwilligers, verenigingen of stichtingen, ook als deze lastig zijn of de vinger op pijnlijke plaatsen leggen. Voor het aan de kaak stellen van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen heb ik een aangeboren neus. Ik mag mij daarnaast wel rekenen tot de groep mensen die over lijken gaat, mocht dat in mijn straatje passen.

Ook ben ik niet te beroerd om anderen voor mijn karretje te spannen en de kastanjes door derden uit het vuur te laten halen. Ik ben bovendien politiek geïnteresseerd, met name in het gristelijke gedachtengoed waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. U kunt er blind van uitgaan dat ik niet schroom om hardwerkende vrijwilligers op hun plaats te zetten mochten deze niet passen binnen het beleid.

Ik zal altijd mijn naasten beschermen en hen een hand boven het hoofd houden, ongeacht wat voor onkies gedrag er ook vertoont wordt. Geen enkel probleem. Ook het te woord staan van de pers en bij elke gelegenheid op de foto gaan met een brede glimlach is geen enkel probleem voor mij: u vraagt, ik spring en draai. Welke kant u ook op wilt gaan: ik volg. Daarnaast heb ik geen enkele bezoldigde nevenfuncties of belangenverstrengeling wat dan ook, welke mijn titel of functie zouden kunnen belemmeren.

Er zijn ook wat minpuntjes te benoemen, zoals elk gezond en normaal mens die heeft. Ik ben minder stipt, kan niet tegen confrontatie op de man af en ik reageer vaak erg traag, wat heet, vaker negeer ik mensen eenvoudig door helemaal niet te reageren op hun woorden of verzoeken. Al met al denk ik over een compleet pakket te beschikken dat mij een waardige wethouder maakt.

Last but not least: het gevoel van pluche en macht zijn mij op het lijf geschreven en voelen als aangeboren. Ik stel mij graag boven de gemiddelde burger. Graag verneem ik van u, en zo ja wanneer, er een mogelijkheid bestaat voor een kennismakingsgesprek.

Ik kan u daarbij harde bewijzen overleggen van eerder list en bedrog met daarbij horende referenties.

Hoogachtend.

Met vriendelijke non-integere groet,

J.S. Dracula