Klacht Ambtenaar

Stichting Dracula heeft het vermoeden dat Gemeentelijk ambtenaar Coördinator Integraal Beheer Openbare Ruimte misbruik heeft gemaakt van zijn functie binnen Gemeente Eijsden-Margraten. Gemeentelijk ambtenaar Coördinator Integraal Beheer Openbare Ruimte heeft het steeds erover dat hij een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek heeft ingediend om een (besloten) document uit een gemeentelijk dossier te bemachtigen. Volgens Stichting Dracula onrechtmatig verkregen informatie gebruikt de ambtenaar vervolgens om druk te zetten op Stichting Dracula. Daarbij geeft de ambtenaar zich meermaals uit, aan derden, als zijnde een volwaardig bestuurslid van Stichting Dracula. Identiteitsfraude eerste klas!  Zo ontfutselt de ambtenaar informatie van derden die enkel voor Stichting Dracula toegankelijk had mogen zijn. Hiermee bereikt de ambtenaar, dat Stichting Dracula in een behoorlijk kwaad daglicht wordt gezet naar de buitenwereld toe. Een vooropgezette actie die er zelfs toe leidt dat Stichting Dracula ook binnen het gemeentelijke apparaat in een nóg slechter daglicht komt te staan.

In eerste instantie twijfelt Stichting Dracula niet dat hij dit gedaan heeft via de officiële weg. Doordat voormalig verantwoordelijk portefeuillehouder Zorg & Welzijn en ambtenaar Accommodatiebeleid, beide gesprekspartners van Stichting Dracula, in het Huis van de Burger (Gemeentehuis van Eijsden-Margraten) hier geheimzinnig over doen, besluit Stichting Dracula ook een WOB verzoek te versturen naar de Gemeente Eijsden-Margraten.

20170629 Gemeente WOB verzoek (Dennis Spronk) (web)

 

Helaas word het vermoeden van Stichting Dracula bevestigd dat er géén WOB verzoek ingediend is om de besloten stukken in te zien.

20170717 EM reactie op WOB verzoek (web)

 

Na een lange tijd van wikken en wegen, het bestuur van Stichting Dracula bestaat namelijk uit vrijwilligers,  wordt er toch door het bestuur van Stichting Dracula besloten om een officiële klacht in te dienen tegen de desbetreffende ambtenaar.

20170824 Klacht Dennis Spronk (web)

 

Voor de eerste keer krijgt Stichting Dracula een ontvangstbevestiging van de Gemeente Eijsden-Margraten, vermoedelijk wordt de klacht van Stichting Dracula toch serieus genomen?

20170901 EM Klacht Dennis Spronk (web)

 

Het bestuur van Stichting Dracula wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Bij deze hoorzitting zijn 2 ambtenaren van de Gemeente Eijsden-Margraten aanwezig die deze klacht in behandeling nemen.

Na deze hoorzitting met het bestuur van Stichting Dracula zal de klachtencommissie van de Gemeente Eijsden-Margraten een gesprek hebben met de desbetreffende ambtenaar.

6 weken na de hoorzitting wordt de conclusie van de klachtencommissie bekend gemaakt

20171107 Besluit Klachtafhandeling Dennis Spronk (web)

 

Ondanks dat de klacht gegrond verklaard is, zijn er nog meer twijfels ontstaan over de integriteit van de desbetreffende ambtenaar bij het bestuur van Stichting Dracula.

20171110 Antwoord op afhandeling klacht (web)

 

Per 1 januari 2019 is de desbetreffende ambtenaar niet meer werkzaam bij de Gemeente Eijsden-Margraten.