Bovenverdieping

Dossier m.b.t. “veiligheid” Bovenverdieping

 

In de jaren vanaf het voorzitterschap van Donny Lemmens werd helaas niet meer zo gelet op de veiligheid (van de kinderen) en de hygiëne, de voorzitter van de scouting had andere prioriteiten feestjes.

Hierop werd de voorzitter, als hij al aanwezig was, tijdens de maandelijkse overleggen op gewezen dat de bovenverdieping schoon diende te zijn.

Daarop werd na diverse waarschuwingen en steevast het antwoord, ik ga het regelen en de klassieker: “we zullen het nooit meer doen!”

In april en mei 2015 werd de staat van de bovenverdieping vastgelegd met foto’s:

 

Hierop werd besloten om een extern bureau de stand van zaken op te nemen:

 

21 mei 2015:

Op 21 mei werd besloten om de gebouw eigenaar, de Gemeente Eijsden-Margraten in de persoon van wethouder Jo Bisscheroux (per mail) in te lichten:

 

Tevens een brief aan het bestuur van de Scouting Margraten:

 

22 mei 2015:

De wethouder neemt meteen actie en nodigt Dracula uit voor een gesprek, samen met de behorende ambtenaren:

 

26 mei 2015:

De scouting antwoord met een Plan van Aanpak, hierin beschrijven ze hoe ze dit in de toekomst gaan oplossen:

 

28 mei 2015:

Bestuur Dracula geeft antwoord op het Plan van Aanpak en de goede voornemens van Scouting Margraten:

 

In de  jaren 205, 2016 en 2017 maakt Dracula nog vaak opnames van de bovenverdieping en constateert geen duidelijke verbetering, zoals altijd werd er gezegd: “we zullen het nooit meer doen”.

Daarom besluiten we om nogmaals een externe rapportage te laten op te stellen.

Deze keer informeren we niet alleen de wethouder, maar ook de burgemeester, het college en de raad.

Nadat we bovenstaande brief verstuurd hebben per post en via de algemene mail op zaterdagmiddag, werd er ineens zondagmorgen spontaan opgeruimd door de Scouting. Die week erop volgde een (onaangekondigde) controle door de Gemeente Eijsden-Margraten. Hiervan zijn wij als beheerder van het gebouw nog steeds niet van op de hoogte gesteld.